zaterdag 25 mei ‘Plandelen’

Zaterdag 13 april was de eerste openbare plandel-actie langs het Kanaal door Voorne. Hier een impressie van de ochtend.

Terwijl  de fietskar aangekoppeld wordt, zie ik dat de autoruiten bevroren zijn. Een nachtvorstje dus.   Nu echter schijnt het zonnetje vrolijk maar de lucht is kil.  Aangekomen bij het Kanaal kijken twee wilde eenden verwonderd op vanaf het water. Wat gaat daar gebeuren in de berm? 

Gewapend met vuilgrijper, een zak voor PMD-afval en een zak voor restafval bewegen we ons voort langs het Kanaal.  De noordoostenwind die over het Kanaal raast, maakt het guur. De thermobroek en de handschoenen zijn geen overbodige luxe.  Deze keer zijn het vrouwenhanden die dapper de 10 à 12 meter brede berm tussen de Kanaalweg Oostzijde en het Kanaal schoonplukken van haar zwerfvuil.  Een meerkoet knipoogt bemoedigend vanaf haar nest in het riet.  En een paartje futen kniknekt  instemmend vanaf het Kanaal.  Tenslotte worden twee fietskarren vol rommel afgevoerd.  Wat in de ondergrondse containers kan, wordt daar gedeponeerd.  De rest gaat mee naar huis in de restbak.  Flink doorgewaaid, wat verkleumd maar zeker voldaan keren we huiswaarts.  Vanaf nu is een ommetje van de Van Aertsen-brug tot aan de Schoolstraat een plezieriger uitje.  

Wel jammer dat dit soort acties nodig zijn.  Laten we toch allemaal onze eigen rommel inclusief hondenpoep en sigarettenpeuken mee terug nemen en in de eigen vuilnisbak deponeren.  Opdat onze gemeenschappelijke groene buitenruimte schoon blijve.

Dit weekend is het ‘heel Nederland zoemt’.  Met veel aandacht voor en telling van hommels en bijen.  De temperatuur was te laag en de wind was te hard dus de bijtje en hommels lieten zich niet zien.

Mijn plezier in de bermbeleving wordt verminderd door het vele zwerfvuil dat ik tegenkom. Ik kan het niet ‘gewoon laten zijn’. Ik kan het niet ‘ongezien laten’. Ik zie het gewoon. En meestal raap ik het op en doe het afhankelijk van het type vuil in de afvalbak thuis of in een van de ondergrondse bakken op straat. Sinds kort weet ik dat wat ik ‘berm schouwen’ of ‘bermpje prikken’ of ‘adapteer een stukje berm’ genoemd had, onder een andere naam landelijke bekendheid heeft: het heet ‘plandelen’. Een samenvoeging van ‘plastic rapen’ en ‘wandelen’. Ik ken meer mensen die vuil uit de berm oprapen. En alles wat opgeraapt wordt, draagt bij aan een schonere toekomst. Het plastic, de flesjes, blikjes, de rommel zullen niet zomaar verdwijnen. Het zal honderden jaren duren voordat ze vergaan zijn. De rommel is door mensenhanden gemaakt, los- en achtergelaten en zal door (meestal andere) mensenhanden weer opgeraapt dienen te worden, willen we onze groene zones niet laten verslonzen tot gore vuilranden.

De volgende plandel-actie is zaterdag 25 mei. We gaan plandelen langs het Kanaal door Voorne in de brede bermstrook tussen de weg en het Kanaal. Deze 10 meter brede strook is een fijne strook groen. Er valt volop natuur te beleven. En we rapen het zwerfvuil dat we tegenkomen op. We verzamelen om 9.00 uur ter hoogte van dansschool RiJo (kanaalweg oostzijde no 134). Wie een vuilgrijper heeft, neme deze mee. Eventueel handschoenen meenemen. We voeren het verzamelde vuil af. Het wordt een combinatie van bermnatuur-beleving, opschonen, lichaamsbeweging en saamhorigheid. Aanmelden hoeft niet, mag wel.

Het vuilrapen mag niet de enige focus zijn. Het wordt helaas nog altijd geassocieerd met straf, rotwerk, een activiteit voor gedetineerden of mindervaliden. Daarom verbind ik het rommelrapen altijd met natuurbeleving en saamhorigheid. Door het samen te doen gaan we de verbinding voelen met elkaar, de bodem en alles wat groeit, bloeit, vliegt, zwemt, zingt, springt, kruipt of zwijgt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.