Disclaimer

Disclaimer

HeelVoetSaam besteedt erg veel aandacht aan de informatie op haar website. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kun je dan ook geen rechten ontlenen.
HeelVoetSaam sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.
Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie voor jou, de bezoeker van deze site. HeelVoetSaam staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.
HeelVoetSaam behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van HeelVoetSaam. Daarvoor kun je mailen met minke@heelvoetsaam.nl.

FKU-design is niet betrokken bij de samenstelling van de inhoud van deze website en niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website
Wanneer je content van onze website openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.
.

Reacties zijn gesloten.