Omgeving

Voeding en omgeving

Ons doen en laten heeft direct of indirect invloed op onze omgeving. Vooral onze voedselkeuze heeft verstrekkende gevolgen voor het milieu. Door de letten op de productiewijze, transportkilometers, opslag en verwerking kan al heel veel impact op het milieu verminderd worden. Kies je voor grondgebonden, seizoensgebonden, biologisch geteelde producten dan is een eerste stap om de klimaatdoelstelling te halen gemaakt.
Ook de intensieve (pluim)veehouderij trekt een enorme wissel op haar directe omgeving. Maar ook verderop buiten onze landsgrenzen heeft dit productiesysteem zijn invloed door o.a. de verbouw van sojabonen en mais ten koste van natuurgebieden.
Allemaal redenen waarom ik al sinds mijn tienerjaren koos voor een vegetarisch en later veganistisch eetpatroon. Toch is de laatste jaren mijn kijk hierop veranderd. Een 100% plantaardig eetpatroon is niet ideaal.

Vele delen van de aarde zijn niet geschikt voor de teelt van plantaardige voedingsgewassen. Steppen, graslanden, bosgebieden en moerassen zijn prima geschikt voor grazers en minder voor landbouwproductie. Ook in ons land worden grote grazers ingezet als natuurbeheerders. Waarom deze grazers dan toch ook niet consumeren??
En wat te denken van verkeersslachtoffers??
Doodgereden reeën, zwijnen, zwanen, ganzen, eenden om maar wat te noemen. Waarom deze naar de destructie af te voeren?
Om de klimaatdoelen te bereiken zullen we inderdaad onze veestapel en vleesconsumptie moeten verminderen. Maar 100% van het vlees af is niet nodig.

Gedrag en omgeving

We leven in Nederland met velen op een klein stukje grond. Hoogbouw en intensief gebruik van de grond is een gevolg. Toch verbaast het me hoe nonchalant velen omgaan met het weinige groen dat ze hebben. Bermen, overhoekjes en eigen tuintjes worden volgestopt met tegels, keien, puin en afval.
Eigen tuinen zouden een paradijselijke zee van planten, bloemen kunnen zijn: een voeder-, rust- en kweek- of broedplaats voor menige vlinder of vogel. Met openbare ruimte is het net zo. Helaas is de werkelijkheid anders.
Tot mijn verdriet gebruikt menigeen onze gezamenlijke buitenruimte om achteloos peuken, papiertjes, blikjes, flesjes in los te laten. Ook een gebruik als openbaar hondentoilet is zeer gebruikelijk.
Ik wil ervoor pleiten onze openbare ruimte te beschouwen als onze gemeenschappelijke buitenkamer. Een gebied waar we zuinig op mogen zijn. Een gebied die we delen met vele andere dieren en planten.
En laten we net als thuis in onze huizen zorg tonen door buitengebieden op te ruimen en op te schonen.

Natuurbeleving en omgeving

Er is zoveel moois voor wie wil/ kan zien. Voor mooie natuurbelevingen hoeven we geen grote (buitenlandse) reizen te ondernemen. In onze directe omgeving is (ook) veel moois te beleven. Natuur is dichterbij dan menigeen denkt. Alleen moeten we soms geholpen worden om het te kunnen zien. Met het organiseren van wijkwandelingen kunnen je ogen geopend worden voor alle moois dat groeit, bloeit, fladdert, vliegt, springt, loopt en kruipt.

Reacties zijn gesloten.